2011

Embassy of the Sun

 

Igor Brossmann so súhlasom NASA založil Veľvyslanectvo Slnka so sídlom na Lomnickom Štíte.

Jeho strategickým cieľom je zabezpečiť financovanie časti prevádzky charitatívnej organizácie DOBRÝ ANJEL.

Výsledok

Projekt dočasne pozastavený

kvôli optimalizácii hlavných parametrov produktu.

© 2008 - 2017 IGOR BROSSMANN s.r.o.

ib.sk, igor brossmann, logo
ib.sk, igor brossmann, logo
ib.sk, igor brossmann, logo