ib.sk, igor brossmann, logo, mnamfest, image

od 2009 - doteraz

Sme spoluzakladateľmi a spolurealizátormi

najväčšieho farmárskeho festivalu na Slovensku.

Realizované

Analýza trhovej príležitosti    |     Pozicioning festivalu     |     Kompletná tvorba značky    |     Komunikačná stratégia a kreativita     |     PR      |     Direct mailing     |      Zabezpečenie sponzorov     |     Tvorba webu     |     Digi a sociálny marketing

Výsledok

Najväčší farmársky festival

na Slovensku.

© 2008 - 2017 IGOR BROSSMANN s.r.o.

ib.sk, igor brossmann, logo
ib.sk, igor brossmann, logo
ib.sk, igor brossmann, logo